สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองแหน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัชชา  นาคเมือง
2. เด็กหญิงวัชราวลี  พากเพียรทรัพย์
 
1. นางอุไรรัตน์  ดาศรี
2. นางทรรศนีย์  แตรประสิทธิ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กชายธนกร  กิมสือ
 
1. นายชินวัฒน์  สมัครช่วย