สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองแหน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  นาวาพนม
2. เด็กหญิงสุปรียา  อาจุฬา
3. เด็กหญิงเพียงฤทัย  จบศรี
 
1. นางสาวอริสรา  สมิทธ์ปรีชา
2. นางอุไรรัตน์  ดาศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสาวนา
2. เด็กหญิงนันทิดา  บุญสังข์
3. เด็กชายสุธาทัศน์  วงษา
 
1. นางอุไรรัตน์  ดาศรี
2. นางสาวอริสรา  สมิทธ์ปรีชา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภัสพร  ทรงอักษร
2. เด็กชายวีรภัทร  รุ่งเจริญศิริกุล
 
1. นางสาวนฤมล  อุตทองคำ
2. นางอุไรรัตน์  ดาศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96.77 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปาย  เย็น
2. เด็กชายเปรย  เลียง
 
1. นายชินวัฒน์  สมัครช่วย
2. นางสาวอริสรา  สมิทธ์ปรีชา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ  นพรัตน์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญญาสีห์
3. เด็กหญิงภาสินี  มีสุข
 
1. นายสมศักดิ์  เศวตสุพร
2. นางสาวอุบลวรรณ  ขันแก้ว