สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์รักษา
 
1. นางสาวอรุณี  ล้อคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนงนุช  เพ็ชรงาม
 
1. นางสุภานัน  ประสินทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจันทร์จีรา  วรเสน
2. เด็กหญิงบุษยพรรณ  ทองก้อนใหญ่
3. เด็กหญิงภัทรฌา  สาสิทธิ์
 
1. นางสุภานัน  ประสินทอง
2. นางสาวประภัสสร  ตังกุ