สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 81.88 ทอง 4 1. เด็กชายชลธาร  จิระประสูตร
2. เด็กชายเอกวิทย์  นกงาม
 
1. นางวดีภัทร  แคนติ
2. นางสาวประภัสสร  ตังกุ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุมทอง
2. เด็กชายธนกร  ศิลารัตน์
 
1. นางวดีภัทร  แคนติ
2. นางสาวประภัสสร  ตังกุ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วารีร้อย
 
1. นางวดีภัทร  แคนติ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลยา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรรณวสา  สังคะรินทร์
3. เด็กหญิงสายชล  นพกิจ
 
1. นางธัญญากร  เนียมสอาด
2. นางนเรศ  วรวิสันต์