สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุดใจ
 
1. นางสาวบงกชกร  บุญกุศล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชาวเวียง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แคนติ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วงเวียน