สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45.02 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพนม  แจ้งแช่ม
2. เด็กชายศุภชัย  ใช้ประเสริฐ
 
1. นางสาวธารารัตน์  มนทสิทธิ์
2. นางสาวประไพพร  สืบเทพ