สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ปุริเส
2. เด็กหญิงธิติมา  เข็มประโคน
3. เด็กหญิงมภมณี  กิ่งแก้ว
 
1. นางปิยวรรณ  ตันยะกุล
2. นางวารี  โรจนชีวินสุภร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรฑิตา  นาวาพนม
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เพิ่มพูน
3. เด็กหญิงสรรยา  สันทัด
 
1. นางปิยวรรณ  ตันยะกุล
2. นางเพ็ญจันทร์  สมัครช่วย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  นพเกตุ
 
1. นายประดิษฐ  นพรัตน์