สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฉิมพาลี
 
1. นางปัทมา  หงษ์ทิพรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพศ  พริ้มพราย
 
1. นายณัฐภัทร  พรหมชัยนันท์