สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นายณัฐกิตติ์  ตรีรัตไพบูลย์
 
1. นางสาวมาฆมาศ  เรืองสิทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนพงศ์  วงษ์วรรณ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  โกกุย
 
1. นางสาวมาฆมาศ  เรืองสิทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.95 ทองแดง 5 1. เด็กชายณภัทร  อ่อนรักษา
2. เด็กชายศุภกร  ศรีวิไล
 
1. นางสาวลัดดา  ลิ้มรักษ์ประพันธ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  คงศิริ