สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงจริยา  แตงโต๋
 
1. นางสาวเยาวพา  พูลโภคา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงตวงพร  ณีคง
 
1. นางสาวเยาวพา  พูลโภคา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงณภัทรศร  โฉมสำอางค์
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีสุขโข
 
1. นางสาวมาราตรี  ป้องขันธ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงดารารัศมิ์  ซื่อสัตย์
2. เด็กชายธันวา  สุมณฑา
3. เด็กชายพีรวิชญ์  อมรพินิจกิจ
 
1. นางสาวเยาวพา  พูลโภคา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  โกพระ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นเรือน
3. เด็กชายรัฐนันท์  สุมณฑา
 
1. นางสาวเยาวพา  พูลโภคา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  หริ่มเจริญ
2. เด็กชายดาเจิม  เจิม
 
1. นางสาวเยาวพา  พูลโภคา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปั้วเจริญ
2. เด็กหญิงสุวภัทร  ธรรมเสน
 
1. นางสาวเยาวพา  พูลโภคา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กชายณัฐภูมิ   พรมมะ
2. เด็กชายไทย  เมษา
 
1. นางสาวเยาวพา  พูลโภคา