สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงจริยา  แตงโต๋
 
1. นางสาวเยาวพา  พูลโภคา
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  หริ่มเจริญ
2. เด็กชายดาเจิม  เจิม
 
1. นางสาวเยาวพา  พูลโภคา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กชายณัฐภูมิ   พรมมะ
2. เด็กชายไทย  เมษา
 
1. นางสาวเยาวพา  พูลโภคา