สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสาวชะโงก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายครรชิต  หุตะเจริญ
 
1. นางสาวกอบแก้ว  คำพวง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 36.7 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายคงฆพัฒน์  แซ่โหงว
2. เด็กชายวิเศษ  สุขกิจภากรณ์
 
1. นางสาวกอบแก้ว  คำพวง
2. นางลาวัณย์  จารุทโรภาสน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขจร
 
1. นางอนุกูล  กุมภีร์