สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสาวชะโงก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพิมนภัทร์  ชลศุข
 
1. นางวิภาวดี   เปี่ยมเจริญ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 16 1. เด็กชายปกรณ์  ดวงบุปผา
 
1. นางอนุกูล  กุมภีร์