สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสะแกงาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุพาวรรณ  ทวีพงษ์
 
1. นางพัชรินทร์  วงศ์กำภู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อุบลบาน
2. เด็กหญิงชัชศรันย์  ธนาอริยะพีระ
3. เด็กหญิงเทีย  ทุน
 
1. นางโกสุม  ใจเย็น
2. นางพัชรินทร์  วงศ์กำภู