สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระสองตอน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงจีราภัคค์  พิรารมย์
2. เด็กหญิงอภิฐา  เชื่อตาอ่อน
3. เด็กหญิงอรชา  จาบทอง
 
1. นางมารศรี  นพรัตน์
2. นางละอองดาว  หยุดรัตน์