สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระสองตอน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  นงจิต
 
1. นางมารศรี  นพรัตน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายธนากร  สิริพรม
 
1. นางนาถญาณินท์  พิพัฒน์ปกิตกุล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  สิริพรม
 
1. นางนาถญาณินท์  พิพัฒน์ปกิตกุล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  สิริพรม
 
1. นางนาถญาณินท์  พิพัฒน์ปกิตกุล