สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสนามช้าง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  อัศวภูมิ
2. เด็กหญิงชี  -
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พุทธรักษา
4. เด็กหญิงสุพัตรา  งามแฉล้ม
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  นิฏฐิยานนท์
 
1. นายอนันต์  ลุนตีบ
2. นางสาวมาลิน  ธูปมงคล