สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกอแก้ว  กลิ่นกมล
2. เด็กชายฐนภพ  บุญทศ
3. เด็กหญิงปลาสร้อย  เจริญพุองกะ
 
1. นางสาวพรไพลิน  แทนทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 10 1. เด็กชายพลวัฒน์  นุชปาน
2. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วเข้ม
3. เด็กชายเพชรกล้า  คำภีร์
 
1. นางสาวพรไพลิน  แทนทอง