สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางพะเนียง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงฉัตรพร  คำมูล
2. เด็กชายวรพล  บุทอง
 
1. นางดวงใจ  เจือพานิช
2. นางสาวดวงพร  สุขสำราญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.5 เงิน 11 1. เด็กชายธนกฤต  สร้อยสมยา
 
1. นางสาวชมบวร  เซ็นทองหลาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงญาณิศา  เดิมเสน
 
1. นางสาวชมบวร  เซ็นทองหลาง