สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดลำมหาชัย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงวริศรา  ใชยดวง
 
1. นางอรุณี  แจ่มจำรัส
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เด่นดวง
2. เด็กชายพีรพงษ์  กรัตพงษ์
3. เด็กหญิงสุชาดา  รักสยาม
 
1. นางอรุณี  แจ่มจำรัส
2. นายธรรมรัตน์  สุขะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 57.66 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนภัทร  อยู่รักษา
2. เด็กชายบัลลังค์  แม้นพงษ์
 
1. นายสนชัย  กิตติพัฒนกุล
2. นางสาวจุฬาพร  แก้วเสนา