สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดลำมหาชัย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสุชาดา  รักสยาม
 
1. นายมณู  แจ่มจำรัส
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  ทะกิจ
2. เด็กหญิงนันทิยา  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นายอนันต์  นันทวิชิต
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกมลชนก  ยะหัตตะ
2. เด็กหญิงจินตนา  สานุสันต์
3. เด็กหญิงณัฎฐวี  จารัญ
4. เด็กหญิงพลอย  วินิจฉัย
5. เด็กหญิงวริศรา  ใชดวง
6. เด็กหญิงสาวิตรี  มิสากูล
 
1. นายมณู  แจ่มจำรัส
2. นายอนันต์  นันทวิชิต
3. นางสาววรัญช์ธิตา  ธูปหอม