สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพงษาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวรเชษฐ์  จับสูงเนิน
2. เด็กชายสหธรรม  เข็มมาลัย
3. เด็กชายอริญชัย  เป็นนวล
 
1. นางสาวพนิดา  เสริมศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.47 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายมาน  ซน
2. เด็กชายวสันต์  สิงห์สา
 
1. นางสาวพนิดา  เสริมศรี