สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายปัญญา  ทองศรี
2. เด็กชายพลภูมิ  สุภาพ
3. เด็กหญิงเขมิกา  เกษมณีย์
 
1. นางชลนา  แสนขวา
2. นางวัชรินทร์  ไผ่เทียนชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายนพเดช  กำพุฒ
 
1. นายโกวิทย์  ถ้ำกลาง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50.07 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เวียงคำ
2. เด็กชายศาสวัติ  บุญทรัพย์
 
1. นางดรรชนี  วรรณทอง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธารทิพย์  แซ่หยาง
2. เด็กหญิงปวีณา  ทรงสวัสดิ์วงศ์
 
1. นางศิริพร  อ่อนเจริญ
2. นางดรรชนี  วรรณทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกันตพล  ศิริรอง
2. เด็กชายชุมพล  พลซา
 
1. นายพิชญวดี  ด่านประชุม
2. นางดรรชนี  วรรณทอง