สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุภาพร  ไกรเนตร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พานิชชาติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 64.13 ทองแดง 6 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พุกสอน
2. เด็กชายเสือ  ไม่ปรากฎ
 
1. นางดรรชนี  วรรณทอง