สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมมิ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีถัน
3. เด็กหญิงอารยา  มะลึคะ
 
1. นางดรรชนี  วรรณทอง
2. นางกันยารัตน์  รัตนเวคิน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขรรค์ชัย  คำแท่ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปัดภัย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เสนีย์ศรีสกุล
2. เด็กชายอดิศร  เรืองกันฐ
 
1. นางดรรชนี  วรรณทอง
2. นายณัฐพล  ศรีลักษณ์