สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรปรียา  พิศภิรมย์
2. นางสาวปาณิศา  สุทธิคุณ
3. เด็กหญิงมัณฑนา  สุขเจริญ
4. นางสาวสุนิสา  ดอกไม้พุ่ม
5. นางสาวเกวดี  เนตรภักดี
 
1. นายอนุชา  ไอยรา
2. นางสาวฉัตรฑริกา  ถนัดรบ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิศภิรมย์
2. เด็กชายสุรชัย  ไกรเนตร
 
1. นายอนุชา  ไอยรา
2. นางสาวฉัตรฑริกา  ถนัดรบ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุชานาถ  ยิ่งยง
 
1. นายสมบัติ  ผลพอตน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายอภิรักษ์  คงคางาน
 
1. นางดรรชนี  วรรณทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมล  สะท้านไผท
2. เด็กชายกฤษฎา  ยิวาพัฒ
 
1. นายโกวิท  เหลืองรุ่งรัส
 
6 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ  สวรวงศ์
 
1. นางแน่งน้อย  ไวยสนิท