สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนิรพิน  ทีนิวงษ์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  คชสารทอง
 
1. นางธนพร  ไทยานุสร
2. นางสาวพิมพ์ใจ   เครือเนตร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงชวิศา  วชิรวงศ์ถาวร
2. เด็กหญิงดลพร  วรวิสันต์
3. เด็กหญิงนรากร  มูลแสดง
4. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ขันทสีมา
5. เด็กหญิงศรุตา  อนันตพงศ์วณิช
6. เด็กหญิงสุธาสินี  เจริญยิ่ง
 
1. นายภูมิสิษฐ์  ยุทธพิชญเปรม
2. นางธนพร  ไทยานุสร
3. นางสาวพิมพ์ใจ  เครือเนตร