สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  ทัพมงคล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วิรุณราช
3. เด็กหญิงธนภรณ์  บุตรสัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงพิตราภรณ์  วชิรวงศ์ถาวร
5. เด็กชายสงกรานต์  โพธิราษฎร์
6. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  นิราช
 
1. นายภูมิสิษฐ์  ยุทธพิชญเปรม
2. นางสาวพิมพ์ใจ  เครือเนตร
3. นางสาวจันทรัตน์  แสวงเชิดพงษ์