สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านซ่อง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุหลาบ  ซวน
2. เด็กหญิงณิชาภา  บุญยะรักษ์
3. เด็กหญิงสุพรรณี  พิเคราะห์
 
1. นางสาวชาลิสา  จอมพระ
2. นางจินตนา  ทองสะอาด