สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธีราวิทยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิง อมลณัฐ   ศักดิ์ถาวรเลิศ
 
1. นายโรมรัน   เพลิศฤทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายจันทรประภา   จันทร์แสน
2. เด็กหญิงตรีนภัส   ไพบูลย์
3. เด็กชายนิรวัชร  สมเสาร์
 
1. นางสาววนิดา  มีวิริยกุล