สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเนตร
2. เด็กชายวีรพัฒน์  วรชาติตระกูล
 
1. นางสาวกาญจนา  ตันแดง
2. นางสาวลลิดา  ตันเฉี่ยง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐชา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  อาจใจ
3. เด็กหญิงสร้อย  สิม
 
1. นางสาวเบญจภรณ์  นะรอยรัมย์
2. นางสาวกาญจนา  ตันแดง