สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางตลาด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงปริตา  เปรมบำรุง
 
1. นางยุพิน  คงสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงกันยาวีร์  จงโยธา
 
1. นางยุพิน  คงสวัสดิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.5 เงิน 13 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เหมือนเมือง
 
1. นายพิภพ  เกิดเจริญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.5 เงิน 11 1. เด็กชายพีรวัส  เจียมอาตม์
 
1. นายพิภพ  เกิดเจริญ