สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  โถยอด
 
1. นางสาวนิศานาถ  เอียงประคอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67.18 ทองแดง 6 1. เด็กชายภานุวัตร  สท้านไผท
2. เด็กชายรัตนภูมิ  บุญจันทร์
 
1. นางณัทชุดา  เจริญเตีย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.94 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐพนธ์  นพพวง
2. เด็กชายธนพัฒน์  บุญจันทร์
 
1. นางณัทชุดา  เจริญเตีย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 17 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สาสุวรรณ์
2. เด็กหญิงปีใหม่  ผลเจริญ
 
1. นางสาวนิธิพรรณ  เลาหภารากร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายขวัญชัย  รุ่งเรือง
2. เด็กชายจิรพงษ์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายธีรพงศ์  นิ่มอนงค์
4. เด็กชายปิติภัทร  บุญเกิดมา
5. เด็กชายผดุงศักดิ์  เล่าใช้
6. เด็กชายวีรภัทร  ศรีไผ่
 
1. จ่าสิบเอกพิศนุ  คชรัตน์
2. นายสิรวิชญ์  พิเสม