สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงณภรณ์  ปกครอง
 
1. นางสาวอภิญญา  สีดำ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญเกิดรอด
 
1. นางสาวอลิษา  อยู่ยัง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัญญา  สมมุติ
2. เด็กชายชานุพัฒน์  ลบยุทธ
3. เด็กชายณตวรรณ  แววมะบุตร
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยุติธรรม
5. เด็กชายอรรถกร  บำรุงสุข
6. เด็กชายอัครชัย  เลขไวฑูรย์
 
1. จ่าสิบเอกพิศนุ  คชรัตน์
2. นายกฤษดา  ทูคำมี
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 18 1. เด็กชายณัฐภัทร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภิญญดา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงอัจจิมา  นุชอินทรา
 
1. นางชิดชนก  สงสวัสดิ์
2. นางสาวอมรรัตน์  พุ่มแพรพันธ์