สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรชิตา  เอี่ยมพิพัฒน์
2. เด็กหญิงพรพรรณี  ท้วมเจริญ
3. เด็กหญิงพีรดา  บุญจันทร์
 
1. นายสิรวิชญ์  พิเสม
2. นายกฤษดา  ทูคำมี
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงติน  วอน
2. เด็กชายพีรพงษ์  ทิมทอง
3. เด็กหญิงศศิมา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางชิดชนก  สงสวัสดิ์
2. นางสาวอมรรัตน์  พุ่มแพรพันธ์