สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาเหล่าบก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกัญญา  เพง
 
1. นางสาวปาริชาต  จันทศรี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายณภัทร  เนียรศิริ
2. เด็กชายนวพล  บุญรอด
 
1. นางสาวธนันชนก  นิชเปี่ยม
2. นายชิษณุ  ชาญตะกั่ว