สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวิรยา  วันทะนะ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มานาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงเกวลิน  ดวนลี
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มานาค
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65.5 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอารยา  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางชุติมณฑน์  โชครวย