สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดธารพูด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  คชฤทธิ์
 
1. นางสาวขจรพรรณ  วรรณา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 55.22 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายภูริณัฐ  ดรฮี้
2. เด็กชายสิรภพ  แดงดี
 
1. นายชลทิศ  ชลานุเคราะห์
2. นางสาววรรณา  เชื้อเชิง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.48 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนกฤต  กองศรี
2. เด็กชายศุภกิจ  ยิ่งยง
 
1. นายชลทิศ  ชลานุเคราะห์
2. นางสาวกรธิมา  นงค์จิตร์