สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดธารพูด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรดา  กุลวสุวุฒิ
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวนาลี  แสนพรหม
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทคุณ
 
1. นางสาวกรธิมา  นงค์จิตร์
2. นางสาววรรณา  เชื้อเชิง