สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดธารพูด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  มงคลธารพิพย์
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปพนธีร์  สุวทิตย์
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนาภา  แผ่นผา
2. เด็กหญิงเปมิกา  คำพันน้อย
 
1. นางสาวกรธิมา  นงค์จิตร์
2. นางสาววรรณา  เชื้อเชิง