สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภูมิ  เย็นวัฒนา
2. เด็กชายปัญญาวัฒน์  มาลัย
3. เด็กชายศิระ  เคหะรักษ์
 
1. นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันงาม
2. เด็กหญิงรจนา  รุ่งแสง
 
1. นางสาวอาจารียา  อ่อนสะอาด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  ยานี
2. เด็กหญิงอารียา  จ้อยประเสริฐ
 
1. นางสาวอลิษา  กลางประพันธ์