สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพนาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงประภาวรรณ  ไชยกาล
2. เด็กหญิงวิภาดา  นัยนิจ
3. เด็กหญิงสุนันทา  วิจิตทาดา
 
1. นางสาววราภรณ์  เขียวสด
2. นายภูวภัทร  อ่ำองอาจ