สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทุ่งยายชี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เข่าผักแว่น
2. เด็กหญิงพัชรดา  ตุ่มประโคน
3. เด็กหญิงอรไพลิน  สานกล้อง
 
1. นางสาวสุรีฉาย  บุญวงค์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงดาว  กาญจนสมจิต
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  โยธี
 
1. นายเอกชัย  พละศักดิ์