สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงศ์สุรินทร์
 
1. นายวินัย  เทพมงคล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิริพร  พวงเจริญ
 
1. นายวินัย  เทพมงคล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 65.66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  หงษ์ทิพรัตน์
 
1. นายวินัย  เทพมงคล