สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญดี
 
1. นางเพ็ญจันทร์  เกตุสวัสดิ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กรมถิน
2. เด็กหญิงกัญญานี  กรมถิน
3. เด็กหญิงสุธาศิณี  บุทลี
 
1. นายพลากร  จิระศักดิ์
2. นางชรินรัตน์  โภชนะ