สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  มนต์แก้ว
 
1. นางวัชรี  ศรีอุดร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 38.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  มนต์แก้ว
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  เกษกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพลช  ทองขาย
2. เด็กชายภาคภูมิ  ดีสำโรง
 
1. นางวาสนา  พรมขันธ์