สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพนัฎดา  เกิดรัตน์
 
1. นางสาวจรรยา  เวชชิรารัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชนาพา  ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงวริษฐา  เนตรมณี
3. เด็กชายอภิรักษ์  แก้วคำ
 
1. นางวาสนา  พรมขันธ์