สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  อ่อนจันทร์
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  เกษกุล
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นาวาพนม
2. เด็กหญิงบัติ  -
3. เด็กหญิงวิชญาพร  แน่นอุดร
 
1. นางสาวธิรดา  การรัมย์
2. นางสาวสายนที  ไชยแสงรัตน์