สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  พาพวย
2. เด็กหญิงวลัยพรรณ  แซ่แต้
 
1. นางสาวนัยนาภรณ์  เข็มทอง
2. นางปราณีต  บุญพิทักษ์