สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาพร  หอมเฮ้า
 
1. นางสาวนัยนาภรณ์  เข็มทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  จำปามูล
 
1. นางสาวนัยนาภรณ์  เข็มทอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงภุมรินทร์  พิลาสี
 
1. นางปราณีต  บุญพิทักษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงนภัสสร  อินเจริญ
 
1. นางปราณีต  บุญพิทักษ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันนิกา  แก้วตา
2. เด็กหญิงจันทิมา  อ่อนศรี
3. เด็กชายสิทธิชัย  บุญจูง
 
1. นางปราณีต  บุญพิทักษ์
2. นางรัสดา  วังคำ